Jak připravit data pro
digitální i ofsetový tisk

Do Studia byste data měli posílat ve formátu PDF. Soubory PDF lze však připravit v mnoha variantách, a proto vždy připravujte PDF soubory odpovídající specifikaci PDF/X-1a:2001.

Prakticky ve všech současných programech, používaných pro přípravu tiskových podkladů, lze přímo navolit v předvolbách výstupu předvolbu obsahující nastavení parametrů podle specifikace PDF/X-1a:2001.
Výstupní záměr zadejte "PSO Coated v3" (pro lesklou nebo matnou křídu) nebo "PSO Uncoated v3" (pro bílý ofsetový papír). Tyto ICC profily však nebývají standardně nainstalovány s programy a je nutné si je stáhnout z Internetu a nainstalovat do systému ručně.

Pokud budete muset parametry nastavovat ručně, držte se těchto zásad:

1) generujte PDF soubory verze 1.3 !!!(tj. kompatibílní s Acrobatem 4!!!)
2) používejte co nejmenší kompresi JPEG, tzn. nejvyšší kvalita, obrázky by měly mít rozlišení 300 dpi pro tiskový rastr 150 lpi, 350 dpi pro 200 lpi, pérovky 1200 dpi.
3) vkládejte do PDF všechna písma a pokud možno kompletní
4) ve správě barev nechte barvy beze změn (pokud neovládáte ICC profily) 
5)  nezapínejte zachování OPI.
6) PDF nesmí obsahovat průhlednosti, proto je nechte sloučit do bitmap v nejvyšší kvalitě
7) pozor na nastavení přetisků, častá je chyba nastavení přetisku u bílé (pak např. bílé texty ve výtisku zmizí)
8) spadávku (přesah) nastavte 3 mm, tomu přizpůsobte odstup ořezových značek. Jiné než ořezové značky do PDF nevkládejte.
9) všechny stránky v PDF by měly být stejně veliké, v souboru musí být v tom pořadí v jakém budou ve výtisku (prosíme žádné dvojstránky a jiné pokusy o montáž)

ICC profily stáhnete zdarma na www.eci.org